Účetnictví a daňová evidence

 • Vedení účetnictví včetně účetní závěrky v souladu s platným zákonem o účetnictví a účetními standardy
 • Vedení daňové evidence
 • Kontrola a opravy účetnictví minulých období
 • Účetní supervize
 • Vystavování a zasílání faktur přes e-mail

Zpracování a podání daňových přiznání

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň silniční
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z převodu nemovitosti

Personalistika a mzdy

 • Zpracování pracovních smluv
 • Zpracování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
 • Přihlašování a odhlašování pracovníků na OSSZ, MSSZ a zdravotních pojišťovnách
 • Zpracovávání mezd (mzdové pásky, výplatnice, přehledy na MSSZ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, Kooperativu, elektronická komunikace s institucemi)
 • Vystavování a zasílání převodních příkazů k úhradám jednotlivých odvodů, k převodům mezd na účty zaměstnanců formou
 • Vystavování Potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích
 • Zúčtování daně ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani vybírané zvláštní sazbou (srážková daň)
 • Zastupování při kontrolách Úřadu práce, OSSZ, zdravotních pojišťoven

Zastupování klientů

 • Zastupování klienta před správcem daně na finančních úřadech
 • Zastupování klienta před OSSZ
 • Zastupování klienta před zdravotními pojišťovnami

Poradenství a konzultace

 • Daňové, účetní, mzdové poradenství
 • Daňová a ekonomická optimalizace výdajů a nákladů
 • Řešení nestandardních daňových situací a problémů
 • Daňový a účetní hotline, hotmail