Personalistika a mzdy

  • Zpracování pracovních smluv
  • Zpracování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
  • Přihlašování a odhlašování pracovníků na OSSZ, MSSZ a zdravotních pojišťovnách
  • Zpracovávání mezd (mzdové pásky, výplatnice, přehledy na MSSZ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, Kooperativu, elektronická komunikace s institucemi)
  • Vystavování a zasílání převodních příkazů k úhradám jednotlivých odvodů, k převodům mezd na účty zaměstnanců formou
  • Vystavování Potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích
  • Zúčtování daně ze závislé činnosti
  • Přiznání k dani ze závislé činnosti
  • Přiznání k dani vybírané zvláštní sazbou (srážková daň)
  • Zastupování při kontrolách Úřadu práce, OSSZ, zdravotních pojišťoven