Kolik hodin stráví firma zpracováním daní a odvodů?

25. 11. 2009

Komplikované daně řadí Česko na předposlední místo v EU. Zjednodušení systému se Češi dočkají nejdříve v roce 2012.

Firmy v Česku sice platí nižší daně a odvody, než je celosvětový průměr, stát jim to ale plně „vynahrazuje“ byrokracií, která je s tím spojená. Tak zní závěr pátého ročníku celosvětové studie Doing Business 2010, kterou organizuje Světová banka ve spolupráci se společností PriceWaterhouse Coopers.

V žebříčku 183 zemí celého světa se Česko zařadilo na třináctou příčku od konce. V rámci Evropské unie je na tom spolu s Bulharskem úplně nejhůř. V průměrné české firmě totiž jeden pracovník stráví s papírováním kolem daní a odvodů asi 613 hodin ročně. To je v přepočtu víc než čtvrt roku.

Česko pokulhává daleko za průměrem EU, kde trvá firmě splnění daňových požadavků 232 hodin. Za Českem se kromě Bulharska umístila například Ukrajina, Nigérie nebo Vietnam a většina států Latinské Ameriky. Nejvíc času stráví čeští účetní s odvody sociálního pojištění za zaměstnance. V průměru 300 hodin ročně.

Úřady nekomunikují

Důvodem jsou především komplikované daňové zákony. „Je to vidět například u odpisů majetku, který se rozřazuje do několika odpisových skupin,“ říká Lenka Mrázová z PricewaterhouseCoopers.

Nemalou měrou se ale na výsledku podílí malá provázanost úřadů. Dnes musí podniky podávat formuláře na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu zvlášť. Všechny částky se počítají z jiného vyměřovacího základu a odděleně se hradí i příslušné platby a odvody.

„Nefunguje provázanost mezi úřady, elektronické sdílení dat je nedostatečné,“ říká šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Problém s byrokracií podle něj ale spočívá i v přístupu úřadů. „Firmy naráží na neochotu státních úředníků, kteří stále nevnímají podnikatele jako toho, kdo je jejich zákazník, ale jako někoho, kdo jim přidělává práci,“ říká.

Daně zjednodušilo 45 zemí

V míře byrokracie si Česko meziročně o 300 hodin polepšilo, a to hlavně díky elektronickému podání DPH. Vyšvihlo se ale jen o dvě příčky. V uplynulém roce totiž zjednodušilo daňový systém 45 zemí světa, 18 států zavedlo elektronické platby a posílání dokumentů. Daňové reformy proběhly například v Belgii, Finsku, Polsku a Španělsku.

Další zlepšení se v příštím ani následujícím roce v Česku nechystají. Plánované sjednocení celého systému výpočtu a placení daní a odvodů se totiž kvůli pádu vlády odsunulo na neurčito. Nejdříve na rok 2012 „V praxi by to vypadalo tak, že se sladí vyměřovací základy a všechny platby půjdou na jedno místo,“ říká náměstek ministra financí Peter Chrenko. Podle něj by to snížilo zátěž firem na třetinu.

Zdroj: ihned.cz

Comments are closed.